ploigisih3
bottom.png
πρόγνωση καιρού από το weather.gr

1

Ώρες Γραφείων

Δευτέρα - Παρασκευή

08:30 π.μ. - 01:00 μ.μ.

Σάββατο - Κυριακή

Κλειστά

 

       Ἡ σημερινὴ Κυριακή, ἡ ὁποία εἶναι ἀφιερωμένη στοὺς ἁγίους Πατέρες ποὺ συγκρότησαν τὴν Ζ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο, ὀνομάζεται καὶ «Κυριακὴ τοῦ Σπορέως» λόγῳ τῆς σχετικῆς Παραβολῆς ποὺ ἀναγινώσκεται στὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο.

       Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι ἡ Παραβολὴ τοῦ Σπορέως εἶναι ἡ πρώτη Παραβολὴ ποὺ δίδαξε ὁ Κύριος. Φαίνεται ὅτι μὲ αὐτὴν ἤθελε νὰ παρακινήσει τοὺς ἀνθρώπους νὰ ἀκοῦν προσεκτικὰ τὴ διδασκαλία Του καὶ νὰ τὴν ἐφαρμόζουν στὴ ζωή τους. Ἂς δοῦμε λοιπὸν κι ἐμεῖς μὲ προσοχὴ τί μᾶς λέει ἡ Παραβολή. Σε ἐποχή πού οἱ γεωργοί ἑτοιμάζονται για τή σπορά, ἀγαπητοί μου Χριστιανοί, ἡ Ἐκκλησία μᾶς ὁμιλεῖ για τή σπορά τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ στίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων.

       Στήν πρώτη κατηγορία τῆς πατημένης γῆς ἀνήκουν ἐκεῖνοι, πού δέν δίνουν καμιά σημασία καί καμιά προσοχή στό λόγο τοῦ Θεοῦ. Ὁμοιάζουν μέ τό χῶμα τοῦ δρόμου πού ἔχει σκληρυνθεῖ ἀπό τό καθημερινό πάτημα τῶν περαστικῶν καί εἶναι ἀκατάλληλο νά δεχθεῖ τό σπόρο. Ἡ ἐπιφάνειά του εἶναι σκληρή σάν πέτρα καί κάθε σπόρος εὔκολα διακρίνεται ἀπό τά πεινασμένα πουλιά πού μόλις τον ἀντιληφθοῦν ὁρμοῦν νά τον καταβροχθήσουν.

       Ἔτσι εἶναι καί οἱ καρδιές τῶν ἀνθρώπων τῆς κατηγορίας αὐτῆς. Ἠθικά ἀναίσθητοι ἀκοῦνε τό λόγο σάν διήγημα ἀνούσιο καί ξένο. Δέν δείχνουν καμιά διάθεση νά τόν κρατήσουν στήν καρδιά τους. Δύσπιστοι καί σκληρόκαρδοι δέν δίνουν καμιά σημασία στά κηρύγματα.

       Στή δεύτερη κατηγορία ἀνήκουν ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι «μετά χαρᾶς δέχονται τον λόγον» ἀλλά πιστεύουν προσωρινά καί ἐπιπόλαια καί στον πρῶτο πειρασμό «ἀφίστανται». Συγκινοῦνται στο ἄκουσμα τῶν θείων λόγων, ἀλλά δυστυχῶς μόνο γιά λίγες στιγμές. Εἶναι οἱ χριστιανοί πού ἔχουν ἐπιφάνεια, ἀλλά δεν ἔχουν βάθος. Στην ἀρχή πιστεύουν, ἀλλά κατόπιν ὁ βλαστός τῆς πίστεως ξηραίνεται γιατί δεν ἔχει ρίζα. Ὅταν τούς βροῦν θλίψεις καί πόνοι μεταβάλλουν διάθεση ἀπέναντι στό Θεό καί ἀπό πιστοί καί εὐσεβεῖς γίνονται βλάσφημοι καί ἄπιστοι.

       Στήν τρίτη κατηγορία τῆς ἀκανθώδους γῆς τά πράγματα εἶναι διαφορετικά. Ἐδῶ ὑπάρχει ὅλη ἡ καλή διάθεση, ὁ ἀγώνας, ὁ κόπος, ἡ πνευματική βία. Οἱ ἄνθρωποι τῆς κατηγορίας αὐτῆς δεν εἶναι οὔτε σκληροί καί ἀδιάφοροι ὅπως τῆς πρώτης, οὔτε ἐπιπόλαιοι καί πρό­καιροι ὅπως τῆς δεύτερης. Ἐδῶ ὁ σπόρος βλαστάνει καί λίγο πρίν τήν καρποφορία μαραίνεται καί πέφτει. Συμπνίγεται ἀπό τά ἀγκάθια πού ἄγρια καθώς εἶναι ἀπομυζοῦν ἀπό τό χῶμα ὅλα τά συστατικά καί πνίγουν μέ τά κλαδιά τους τά εὐγενῆ βλαστάρια. Οἱ μέριμνες τῆς ζωῆς, ὁ πλοῦτος καί οἰ ἡδονές τοῦ βίου εἶναι τά ἀγκάθια πού συμπνίγουν τό λόγο τοῦ Χριστοῦ.

       Ἀγαθή γῆ εἶναι οἱ χριστιανοί τῆς τέταρτης κατηγορίας, πού διαθέτουν εὔφορη ψυχή. Στήν καρδιά τους δέν βρίσκει τόπο ὁ διάβολος γιατί βασιλεύει ὁ Θεός. Φυσικά οὔτε σ΄αὐτούς θα ὑπῆρχε πλούσια καρποφορία ἄν προηγουμένως δεν εἶχαν φροντίσει νά καλλιεργήσουν τήν ψυχή τους μέ τήν ἄσκηση καί τήν ἀπονέκρωση τῶν παθῶν. Μέ ὑπομονή καί καρτερία νύκτα καί ἡμέρα κοπιάζουν στήν καλλιέργεια τῆς ψυχῆς τους ὅπως ὁ καλός γεωργός. Φροντίζουν νά τήν διαφυλάττουν ἀμέριμνη καί ἐλεύθερη ἀπό κάθε κοσμική τύρβη προσηλωμένη στο θεῖο ἔλεος. Προσφέρουν τις εὐνοϊκές προϋποθέσεις για τήν μετουσίωση τοῦ λόγου σέ πράξη ζωῆς καί συνεργοῦν μέ τά δάκρυα τῆς μετανοίας τους στήν ταχεία βλάστηση καί ἀνθοφορία τοῦ σπόρου τῆς ἀρετῆς.

       Ἄν μέχρι τώρα εἴχαμε τήν ἀτυχία ν΄ἀνήκουμε σε μια ἀπό τις τρεῖς πρῶτες κατηγορίες δεν θά πρέπει νά ἀποθαρρυνθοῦμε, ἀλλά μέ ὑπομονή νά ἀρχίσουμε τό κοπιαστικό ἔργο τῆς πνευματικῆς καλλιέργεια τῆς ψυχῆς μας. Ὅπως ὁ γεωργός πού θέλει νά μεταβάλλει ἕνα χέρσο χωράφι σέ γόνιμο ὑποβάλλεται σέ κοπιαστικές ἐργασίες, ἔτσι κι ἐμεῖς μποροῦμε νά μεταβάλλουμε τή χερσωμένη ψυχή μας σέ καρποφόρα ἄν μέ διάθεση φροντίσουμε τήν πνευματική της καλλιέργεια. Ἄς ἑτοιμάσουμε τίς ψυχές μας για νά δεχθοῦν τό λόγο τοῦ Θεοῦ. Ἄς τίς σκάψουμε μέ τήν αὐτοκριτική κι ἄς τίς ποτίσουμε μέ τά δάκρυα τῆς μετανοίας. Τότε ἡ καρποφορία τῶν θείων χαρισμάτων θα εἶναι πλούσια.

       Εἶναι πολύ σκληρό νά λές σ΄ἕναν πού ὑποφέρει νά περιμένει. Αὐτή ὅμως εἶναι ἡ ἀλήθεια. Νά περιμένουμε ὑπομονετικά τήν ἐπέμβαση τοῦ Θεοῦ. Καί ἄν ἀργεῖ, νά μή χάνουμε τήν ἐλπίδα, ἀλλά νά ἑτοιμαζόμαστε για τή μεγάλη στιγμή τῆς θείας ἐπισκέψεως. Ὁ Θεός θά κάνει τό θαῦμα Του.

footer

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  • Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου

    Χαρίτωνος, Βαρούχ προφήτου
  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 148 επισκέπτες και κανένα μέλος