Μητροπολίτης Γυθείου και Οιτύλου Σωτήριος Κίτσος (1965 - 1996)

 

Εκτύπωση