Μήνυμα τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ' γιά την ἐπέτειο τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940

Ἡ 28ῃ  Ὀκτωβρίου 1940 ἦταν γιά τήν Ἑλλάδα ἡ ἀρχή ἑνός ἡρωικοῦ ἔπους καί εἶναι μιά ἡμερομηνία σταθμός στή νεότερη ἑλληνική ἱστορία. Ἡμερομηνία, πού θυμίζει στόν κόσμο τί θά πεῖ Ἑλλάδα! Ἡ ἐποποΐα αὐτή ἦταν ἕνα θαῦμα, μιά διδαχή ἀνδρείας, αὐταπαρνήσεως καί πίστεως σέ ἰδανικά πού ἔδωσαν οἱ Ἕλληνες σ' ὁλόκληρη τήν οἰκουμένη. Εἶναι πλέον πασιφανές ὅτι ἡ γενιά τοῦ 1940 παρέδωσε μιά Ἑλλάδα δοξασμένη.

Ὡστόσο τό ἐρώτημα σήμερα, 80 χρόνια μετά, πού πλανᾶται στήν κοινωνία μας, ἔπειτα ἀπό τήν μεγαλουργία ἐκείνη, εἶναι πόσο ἐμεῖς, ὄχι ἁπλῶς ἐπιβιώνουμε, ἀλλά κρατᾶμε ἀκέραιες τίς πατροπαράδοτες ἀξίες, πίστεως στόν Θεό καί «ἀμύνεσθαι περί πάτρης»;

Νά γνωρίζουμε ὅτι ἡ ἔνδοξη πατρίδα μας, ἡ Ἑλλάδα, θά ζεῖ καί θά ὑπερυψοῦται ὅσο δέν θά ὑποτιμᾶ τήν δύναμη τοῦ πνεύματος. Τότε θά σαλπίζει πάντοτε νῖκες.

 Δέν μένει, παρά σήμερα, 28 Ὀκτωβρίου ὡς καθῆκον ἐλάχιστης εὐγνωμοσύνης καί ἀναγνώρισης τῆς θυσίας τους, νά καταθέσουμε στεφάνι τιμῆς στή μνήμη ὅλων τῶν ἡρώων τοῦ '40.

«Γλυκειά Πατρίδα, Ἑλλάδα,

σκόρπιζε στεφάνια στά παιδιά σου»!


Εκτύπωση   Email