ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΝΗΣ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Γ’ ΣΤΗΝ 9η ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Γ’ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΣΩΤΗΡΙΑ»

 

Χαιρετίζω τήν Ἡμερίδα αὐτή, γιατί πρόκειται νά ἀσχοληθεῖ μέ τό λίαν ἐπίκαιρο καί παγκοσμίων διαστάσεων θέμα αὐτό, τῆς πανδημίας τοῦ ἰοῦ COVID-19, σέ σχέση μέ τήν θρόμβωση, ἐμβολή καί ἄλλες καρδιαγγειακές ἐπιπλοκές. Εἰδικά, τό ἱστορικό Νοσηλευτικό Ἵδρυμα «Σωτηρία» καί μάλιστα ἡ Γ’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική ὑπό τήν ἐξαίρετον διεύθυνσιν τοῦ καθηγητοῦ κ. Κων/νου Συρίγου καί τήν ὁμάδα του, μάλιστα δέ τοῦ διοργανωτοῦ τῆς Ἡμερίδας ἀκούραστου ἰατροῦ κ. Εὐαγγέλου Δημακάκου, ἔχει συμβάλλει καί ἐξακολουθεῖ νά τό πράττει στήν ὅλη ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας καί τῆς θεραπείας τῶν ἀσθενῶν μέ COVID-19.

Οἱ θεράποντες ἰατροί, οἱ ἐρευνητές, τό νοσηλευτικό προσωπικό καί οἱ λοιποί ἐργαζόμενοι στόν εἰδικό αὐτό τομέα, νυχθημερόν μοχθοῦν γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ θλιβεροῦ αὐτοῦ φαινομένου, τοῦ ἰοῦ αὐτοῦ, πού ὅλους ὡς κοινωνία μᾶς θλίβει, μᾶς δημιουργεῖ ψυχική ἀναταραχή, ἀνασφάλεια καί τόση σύγχυση.

Ὡς Ἐκκλησία, συμμεριζόμαστε τόν ἀγῶνα ὅλων, τιμοῦμε τούς λειτουργούς τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης καί εὐχόμεθα γιά τούς ἀσθενεῖς ὁ Πανάγαθος Θεός νά βοηθήσει γιά νά ἔλθει ἡ ταχεῖα ἀνάρρωσή τους.

Ἀγαπητοί μου, ἐργασθεῖτε μέ ζῆλο, μέ ἐπιστημονική ἀκρίβεια καί μέ πνεῦμα χρηστότητος καί ἐνδιαφέροντος πρός ὅλους.

Καλή ἐπιτυχία στήν Ἡμερίδα σας.

Μετ’ εὐχῶν πολλῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΜΑΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Γ’


Εκτύπωση   Email