ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΝΗΣ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Γ’ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ) 2020.

Ἀγαπητά μου παιδιά,

 

Ἐπιστρέφετε πάλι στό Σχολεῖο σας καί αὐτό εἶναι πολύ εὐχάριστο γιατί ἐδῶ μαθαίνετε γράμματα, ἀποκτᾶτε παιδεία καί ἀγωγή. Οἱ καλοί καθηγητές σας γι’ αὐτό μοχθοῦν καθημερινά καί ἀπό κοντά καί οἱ γονεῖς σας ἔχουν τίς καλλίτερες ἐλπίδες γιά σᾶς, γιά τό μέλλον σας καί τήν προκοπή σας μέσα στή ζωή.

Ἡ ἀπόκτηση γνώσεων εἶναι μία σπουδαία ἀνάβαση δύσκολη, ἀλλά ὡραία, ἀποδοτική, ὠφέλιμη καί τελικά νικηφόρος. Ἀγαπήσατε τή μάθηση, ἀνακαλύψατε τά ταλέντα σας, ἀξιοποιήσατε τόν χρόνο σας, πραγματοποιήσατε τά ὁράματά σας. Μή μένετε στά λάθη. Μήν ἀπογοητεύεσθε. Μή δειλιάζετε. Ὅλοι σας ἔχετε χαρίσματα καί πολλές δυνάμεις μέσα σας.

 Καί ἀπό κοντά νά ξέρετε, ὁ Πανάγαθος Θεός σᾶς ἀγαπᾶ, σᾶς βοηθᾶ, σᾶς προστατεύει, σᾶς φωτίζει. Γι’ αὐτό δυό λόγια προσευχῆς κάθε μέρα εἶναι μεγάλη δύναμη.

Εὔχομαι καλή σχολική χρονιά καί καλή πρόοδο.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΜΑΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Γ’


Εκτύπωση   Email