Εγκύκλιος του Σεβ. Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ’ για την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή (2022)

minima nistias 2

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἀρχίζει καί πάλιν ἡ Ἁγία Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Πρόκειται γιά μία χρονική περίοδο, πού μᾶς καλεῖ ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία νά εἰσέλθουμε στό στάδιο τῶν ἀρετῶν καί ν' ἀγωνιστοῦμε ὅλοι μας, τόν καλόν πνευματικόν ἀγῶνα τῆς πίστεως.

Μέ τήν Ἐγκύκλιό μας αὐτή, τό πνευματικό αὐτό μήνυμα, ἐπιθυμοῦμε νά ὑπενθυμίσουμε στήν ἀγάπη σας, ὅτι τά χαρακτηριστικά σημεῖα τῆς κατανυκτικῆς αὐτῆς περιόδου εἶναι τά ἑξῆς: Νηστεία, προσευχή, ἐξομολόγηση, ἐλεημοσύνη. Καί συγκεκριμένα: Ὅταν λέμε νηστεία, δέν ἐννοοῦμε μόνο τήν ἀποχή ἀπό ὡρισμένες τροφές ἀλλά καί ἀπό τά πάθη, ὅπως λέγει καί ὁ Μέγας Βασίλειος ὅτι: «Ἀληθής νηστεία, ἡ τῶν κακῶν ἀλλοτρίωσις, ἐγκράτεια γλώσσης, θυμοῦ ἀποχή, ἐπιθυμιῶν χωρισμός, καταλαλιᾶς, ψεύδους, ἐπιορκίας». Ἔπειτα, προσευχή εἶναι ἡ συμμετοχή τοῦ καθενός μέ ἱερό δέος στίς Ἱερές Ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἡ περίοδος αὐτή εἶναι γεμάτη. Ὑπενθυμίζουμε τούς Κατανυκτικούς Ἑσπερινούς, τίς Προηγιασμένες Θεῖες Λειτουργίες, τούς Χαιρετισμούς πρός τήν Παναγία, τά Μεγάλα Ἀπόδειπνα. Ἀλλά χρειάζεται ἐπιπλέον καί ἡ προσέλευση στό Μυστήριο τῆς Μετανοίας καί Ἐξομολογήσεως μέ αὐθεντική συναίσθηση τῆς ἀμαρτωλότητας καί μέ ἐμπιστοσύνη στό ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Καί τέλος, μή ὑστερήσουμε καί σέ ἔργα ἐλεημοσύνης πρός τούς συνανθρώπους μας. Ἡ ἐλεημοσύνη εἶναι θεία ἐντολή. Ὁ ἴδιος ὁ Χριστός μακαρίζει αὐτούς πού εὐεργετοῦν τόν πλησίον καί λέγει: «Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες ὅτι αὐτοί ἐλεηθήσονται». Ἡ ἐλεημοσύνη θά ἀνοίξει τίς θύρες τοῦ Παραδείσου.

Ἀγαπητοί μου χριστιανοί,

Μή ἀδιαφορήσετε καί ἀμελήσετε γιά τήν πνευματική σας προκοπή, γιά τήν ἐσωτερική καλλιέργεια τῆς ζωῆς σας, γιά τήν σωτηρία τῆς ψυχῆς σας. Ἄς ἀκούσουμε, τήν πρόσκληση τῆς Ἐκκλησίας: «Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέωκται, οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι εἰσέλθετε».

ΚΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

Μετά πολλῶν πατρικῶν εὐχῶν

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΜΑΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Γ'


Εκτύπωση   Email