Μήνυμα Πρωτοχρονιᾶς 2019 τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ’.

 Πρός

Τόν εὐαγῆ Ἱερό Κλῆρο καί

τόν εὐλαβῆ λαό

τῆς καθ’ Ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

 

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἀνέτειλε ἢδη μία καινούργια χρονιά. Βρισκόμαστε στό κατώφλι τοῦ 2019. Ὃπως εἶναι φυσικό σκεπτόμαστε τόν περασμένο χρόνο καί κάνουμε τόν ἀπολογισμό μας, ἀλλά συνάμα ἀναλογιζόμαστε καί τίς μέρες πού θά ἀκολουθήσουν.

Στίς ἀπαρχές λοιπόν, αὐτῆς τῆς νέας χρονιᾶς, θά ἢθελα νά τονίσω τίς μεγάλες ἠθικές ἀξίες καί πνευματικές ἀρχές πού περιέχει τό τρίπτυχο: θρησκεία – πατρίδα - οἰκογένεια. Γνωρίζω καλῶς, ὃτι ὑπάρχουν συνάνθρωποί μας οἱ ὁποῖοι εἲτε ἀπό ἂγνοια εἲτε ἀπό ἡμιμάθεια ἢ ἀκόμη προκατάληψη περιφρονοῦν ἢ λοιδοροῦν τό ἱερό αὐτό τρίπτυχο. Ὃμως τό τρίπτυχο αὐτό εἶναι φῶς, πρόοδος, πολιτισμός. Σηματοδοτεῖ τήν ἀλήθεια τῆς ζωῆς, γιατί χωρίς θρησκεία, χωρίς πατρίδα καί χωρίς οἰκογένεια ὁ ἂνθρωπος καταρρέει, γκρεμίζεται καί χάνεται. Καί μεῖς θέλουμε τόν ἂνθρωπο νά στηρίζετε στήν ὀρθή πίστη στό Θεό, ν’ ἀγαπᾶ τήν πατρίδα καί νά σέβεται τήν οἱκογένεια.

Θρησκεία μας εἶναι ἡ ὁρθόδοξη χριστιανική διδασκαλία, ὃ,τι περιέχει τό Ἱερό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ ὃ,τι μᾶς παρέδωσαν οἱ ἂγιοι Ἀπόστολοι καί θεοφόροι Πατέρες, ὃ,τι μᾶς διδάσκει ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία.

Πατρίδα, εἶναι ἡ γλυκυτάτη Ἑλλάδα μας, μέ τό βάθος τῆς ἱστορίας της, τόν πολιτισμό της, ἀρχαῖο, βυζαντινό καί νεότερο, τό αἶμα πού κυλᾶ μέσα μας, αἶμα ἡρώων καί μαρτύρων, εἶναι ἡ ἔνδοξη σημαία μας.

Καί οἰκογένεια, εἶναι ὁ ἱερός θεσμός πού ὁ Θεός δωρίζει καί εὐλογεῖ, εἶναι ὁ πατέρας, ἡ μάνα, τά παιδιά. Εἶναι τό ζωτικό κύτταρο δομῆς τῆς κοινωνίας μας.

Αὐτό τό τρίπτυχο ἂς τό διαφυλάξουμε καί αὐτή τήν χρονιά ἀπό κάθε αἰχμαλωσία καί πολύμορφη ἀσέβεια καί ἀνομία. Ἀπό μᾶς ἐξαρτάται ὁ νέος χρόνος νά εἶναι γεμάτος ἀπό εὐλογίες. Νά μείνουμε, συνεπῶς, ἑδραῖοι καί σταθεροί στίς ἑλληνορθόδοξες παραδόσεις μας.

Συγχαίρων δέ, μέσα ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μου, τά πνευματικά μου τέκνα τῆς Μητροπολιτικῆς μας Ἐπαρχίας Μάνης καί τούς ὃπου γῆς Μανιάτες, εὒχομαι, εἰρηνικό, δημιουργικό καί καρποφόρο τό Νέο Ἒτος 2019, πάντοτε μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ.

Μέ πατρικές εὐχές

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΜΑΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Γ’


Εκτύπωση   Email