Ἐγκύκλιος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ’, διά τήν νέαν σχολικήν χρονιά (2018-2019).

 

Θέμα:Ἐγκύκλιος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ’, διά τήν νέαν σχολικήν χρονιά (2018-2019).

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Ἄνοιξε πάλι τό σχολεῖο σας.

Ἐπιστρέψατε στίς τάξεις σας καί ξέρετε πολύ καλά ὅτι τό σχολεῖο εἶναι ἕνας χῶρος γνώσης καί μάθησης, ἕνας ὡραῖος στίβος ἰδανικων, ἀλληλεγγύης, θάρρους, ἀλληλοσεβασμοῦ.

Ἀγαπήσατε, παιδιά μου, τήν ἐκπαίδευση, πού ὁδηγεῖ στήν ἀληθινή παιδεία. Καί παιδεία σημαίνει γνώση καί ἦθος. Αὐτά τά δύο καλλιεργήσατε μέ ὅλες σας τίς δυνάμεις. Ὅλοι μπορεῖτε νά ἔχετε νίκες καί ἐπιτυχίες. Ἀξιοποιήσετε τά τάλαντα καί τά χαρίσματά σας.

ἩἘκκλησία θά βρίσκεται δίπλα σας καί θά προσεύχεται γιά σας.

Σᾶς εὔχομαι ὁ Πανάγαθος Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ φωτίζει τήν πορεία σας καί στη νέα αὐτὴ σχολική χρονιά.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΜΑΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Γ'


Εκτύπωση   Email