Εγκύκλιον σημείωμα υπ' αριθμ. 2

Τήν 29ην Ἀπριλίου 2018 συμπληρώνονται σαράντα ἡμέρες ἀπό τήν ἐκδημία τοῦ ἀγαπητοῦ κληρικοῦ τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως π. Ἀνδρέου Μπολοβίνου, ἑνός ἱερέως τοῦ Ὑψίστου, ἀφιερωμένου καθ' ὁλοκληρίαν εἰς τόν Χριστόν καί τήν ἁγίαν Ἐκκλησίαν.

   Διό θά τελέσωμεν Θείαν Λειτουργίαν καί τό Ι.Μνημόσυνο του τό Σάββατο 21 Ἀπριλίου 2018 στόν Ι.Ν. Ἁγίας Τριάδος Γυθείου.

   Τό Ι.Μνημόσυνο θά τελέσει ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μονεμβασίας καί Σπάρτης κ.κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ συμπαρισταμένου καί ὑπό τῆς ταπεινότητός μου.

   Ὅσοι ἱερείς ἐπιθυμοῦν δύνανται νά προσέλθουν διά νά ἑνώσουν τάς προσευχάς των πρός ἀνάπαυσιν τῆς ψυχῆς τοῦ κεκοιμημένου ἀδελφοῦ καί συλλειτουργοῦ π. Ανδρέα.

Ἔστω αἰωνία ἡ μνήμη αὐτοῦ.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΜΑΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Γ'


Εκτύπωση   Email