ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΝΗΣ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Γ' ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟ ΜΙΧΑΛΗ ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟ

Μέ ἰδιαίτερη θλίψη πληροφορήθηκα τήν ἐκδημία πρός Κύριον στίς 10 Φεβρουαρίου 2020 τοῦ ἀξιολόγου ἰατροῦ, τοῦ Μανιάτη, Μιχάλη Βλασταράκου, ἐκλεκτοῦ οἰκογενειάρχου  πατρός δύο τέκνων καί ἐπί σειράν ἐτῶν Προέδρου τοῦ Πανελληνίου Ἰατρικοῦ Συλλόγου.

Ὁ ἀείμνηστος εἶχε γεννηθεῖ στήν Ἀρεόπολη τό 1948, ἕλκων τήν καταγωγή του ἀπό τόν Πύρριχο (Κάβαλο) Ἀνατολικῆς Μάνης καί ὑπῆρξε ἐκτός ἀπό ἐξαίρετος ἰατρός, ἕνας σπουδαῖος ἄνθρωπος, τῆς πίστεως καί τῆς προσφορᾶς στόν συνάνθρωπο. Εἶχα τήν χαρά νά τόν γνωρίζω καί νά τόν συναντῶ σέ πολλά ἰατρικά συνέδρια καί ἡμερίδες, ὅπου εὑρισκόμουνα καί ἐκπροσωποῦσα τήν Ἐκκλησία. Ὁ λόγος του δυνατός καί συνάμα γλυκύς συνήρπαζε τό ἀκροατήριο. Πάντοτε μάλιστα ἔκαμνε ἀναφορά στό Θεό.

Ἄς εἶναι αἰωνία του ἡ μνήμη.


Εκτύπωση   Email