ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΠΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΝΗΣ

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μάνης κ. Χρυσόστομος Γ' ἀπέστειλε πρός τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπο Αὐστραλίας κ. Μακάριον τήν κάτωθι ἐπιστολή συμπαραστάσεως γιά τήν δοκιμασία ἀπό τίς φοβερές πυρκαγιές στήν μεγάλη αὐτή χώρα τῆς Αὐστραλίας.

Σεβασμιώτατε μοι Ἅγιε Αὐστραλίας κ. Μακάριε,

      Μέ πόνο ψυχῆς συμμετέχουμε στή θλίψη πού δημιούργησε ἡ μεγάλη αὐτή τραγωδία τῆς πυρκαϊᾶς στήν ὡραία καί φίλη χώρα τῆς Αὐστραλίας, ὅπου καί πολλοί ὁμογενεῖς μας κατοικοῦν ἐκεῖ καί τυγχάνουν εὐσεβές ποίμνιόν σας.

      Συνεχῶς, σᾶς σκεπτόμεθα καί προσευχόμεθα ὁ Θεός νά δώσει τέλος στό δρᾶμα αὐτό, μέ τήν κατάπαυση τοῦ πυρός, ὡς καί νά φέρει τήν καλή παρηγορία στούς δοκιμαζομένους ἀδελφούς μας.

Μετά πολλῆς ἀγάπης ἐν Χριστῷ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΜΑΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Γ’

Εκτύπωση