ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΝΗΣ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Γ' ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΝΙΑΤΕΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ

Μέ ἰδιαίτερη χαρά σᾶς χαιρετίζω ἀπό τήν ἀδούλωτη, ἡρωϊκή καί ἱστορική Μάνη, τόν ἀγέρωχο Ταΰγετο καί τίς ὑπέροχες παραλίες καί αὐτές τίς ἅγιες ἡμέρες σᾶς ἔχω μέσα στή σκέψη μου.

Σεῖς, ὅλοι οἱ ὁμογενεῖς μας, πού ζεῖτε τώρα στή ξένη γῆ γνωρίζουμε ὅτι φέρετε στή καρδιά σας τά δυναμικά ἐκεῖνα στοιχεῖα τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τῆς Ὀρθοδοξίας καί μοχθεῖτε καί προοδεύετε καί δημιουργεῖτε πολιτισμό πού τόν θαυμάζουν ὅλοι οἱ ξένοι. Αὐτό εἶναι πολύ σημαντικό καί τό χαιρόμαστε ἐμεῖς ἐδῶ, ὅτι ἔχουμε τούς καλούς πρεσβευτάς μας, τῆς Μάνης, στήν ἀλλοδαπή. Σᾶς ἀξίζει κάθε ἔπαινος. Στό πρόσωπο τοῦ καθενός σας εἶναι ἡ Ἑλλάδα, ἡ γλυκιά μας πατρίδα καί τά ἐθνικά της δίκαια, ἡ μάνα Ἐκκλησία μας καί ἡ ἱερά παράδοσή της. Ἔτσι σᾶς νιώθουμε.

Εἰλικρινά αἰσθάνομαι ἐθνική ὑπερηφάνεια γιά σᾶς καί τίς οἰκογένειες σας καί δέν σᾶς ξεχνῶ στίς προσευχές μου.

Σᾶς εὔχομαι ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ καί εὐλογημένα τήν καινούργια χρονιά 2020.

Ὁ Θεός μαζί σας.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΜΑΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Γ’


Εκτύπωση   Email