ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΝΗΣ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Γ' ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ «ΗΧΟΧΡΩΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ Ι. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

 

Ἀθήνα, 4.12.2019

     Μέ ἰδιαίτερη χαρά χαιρετίζω τήν παροῦσα ἐκδήλωση τήν ἀφιερωμένη στήν εἰκοσαετῆ δημιουργική καί καρποφόρο πορεία τῆς ἀξιόλογης χορωδίας «Ἠχοχρωμάτων» τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί θερμότατα συγχαίρω τήν Διευθύντρια αὐτῆς ἐρίτιμο κυρία Σμαρούλα Νάκη, φιλόλογον καί μουσικόν.

     Ὁ ἀείμνηστος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κυρός Χριστόδουλος, στά χρόνια τοῦ ὁποίου ἱδρύθηκε ἡ χορωδία, ὅλως ἰδιαιτέρως ἐσυγκινεῖτο ὅταν τήν ἄκουε καί ὁλοθύμως τήν ἐπευλογοῦσε. Εἶναι ἕνα χορωδιακό σύνολο τό ὁποῖο ἐμπνέεται ἀπό τά ὕψιστα ἰδανικά τῆς ὀρθοδοξίας καί τοῦ ἑλληνισμοῦ καί μέ τίς μελωδικές φωνές του κατορθώνει νά ἐξυψώνει τίς ψυχές τῶν ἀκροατῶν καί νά φέρει στά μάτια δάκρυα ἀγαλλιάσεως καί ἐθνικῆς ὑπερηφάνειας. Ὡς γνωστόν, εἰδικῶς ἡ βυζαντινή ψαλτική τέχνη καί τό δημοτικό μας ἑλληνικό τραγούδι εἶναι ὅ,τι πολυτιμότερο μᾶς κληροδότησαν οἱ πρόγονοί μας καί ἡ Χορωδία «Ἠχοχρωμάτων» σέ κάθε παρουσία της, ὅλα αὐτά τά εἴκοσι χρόνια ὑπῆρξε καί ἐξακολουθεῖ νά εἶναι, μέ τήν εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, ζῶσα ἔκφραση αὐτῆς τῆς πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς.

     Εὔχομαι καλή ἐπιτυχία στή σημερινή ἐκδήλωση στό ὡραῖο αὐτό Μέγαρο Μουσικῆς Ἀθηνῶν καί ὁ Δομήτωρ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός νά εὐλογεῖ καί ἐνισχύει τό θεάρεστο καί ἐξαιρετικό αὐτό ἔργο σας μέ ἀρίστη συνέχιση των παραστάσεών σας.

Μετά πολλῶν εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΜΑΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Γ'


Εκτύπωση   Email