ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΝΗΣ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Γ’ ΓΙΑ ΤΟ 1ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ. ΑΘΗΝΑ 6-8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

 

Ἀγαπητοί μου,

     Μέ ἰδιαίτερη χαρά ἀπευθύνομαι σ' ἐσᾶς τούς συνέδρους τοῦ 1ου Διεπιστημονικοῦ Συνεδρίου τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν καί ἰδιαιτέρως πρός τούς ἐλλογιμωτάτους Προέδρους τῆς Ἐπιστημονικῆς Ἐπιτροπῆς κ. Ἀνάργυρο Παπαρίδη καί τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς π. Δημήτριο Κουτσούρη καί σᾶς ἐκφράζω τά θερμότατα συγχαρητήριά μου γιά τήν διοργάνωση αὐτοῦ τοῦ ἀξιολόγου Συνεδρίου μέ τόσους σπουδαίους ὁμιλητάς.

     Εἰδικότερα, τό κεντρικό σας θέμα ὑπό τόν τίτλο «Χριστιανισμός καί Ἀνθρωπισμός» εἶναι ἕνα ἐξαιρετικό καί πάντοτε ἐπίκαιρο θέμα γιατί ἀκριβῶς ἀναφέρεται στό ὕψιστο μέγεθος πού εἶναι ὁ Χριστιανισμός καί στό δημιούργημα τοῦ Θεοῦ τόν ἄνθρωπο πού φέρει τόν ἀνθρωπισμό εἴτε ὑπό τήν καλήν ἔννοιά του εἴτε ὑπό τήν ὑποβάθμισή του σέ ἀπανθρωπία. Δέν χωρεῖ ἀμφιβολία ὅτι τό πιό παλαιό ἀλλά καί τό πιό σύγχρονο ἐρώτημα εἶναι τό: «Τί εἶναι ὁ ἄνθρωπος;». Καί φυσικά κοντά σ' αὐτό τό βασικό ἐρώτημα καί τά ἄλλα : Ποῖος τόν δημιούργησε; ποῖος ὁ προορισμός του;. Ἀλλ' ὁ Χριστιανισμός ἐξετίμησε τήν ἀξία ἄνθρωπος καί φώτισε ὅλες τίς πτυχές τοῦ θέματος καί τοῦ ἀνθρωπισμοῦ μέ τήν θεία διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ.

     Χαίρομαι δέ, ὅλως ἰδιαιτέρως πού στό Συνέδριό σας εἰσέρχεται μέ τίς συγγραφές του ὁ μέγας λόγιος Ἱεράρχης,   ὁ Ἅγιος Νεκτάριος Ἐπίσκοπος Πενταπόλεως ὁ ἐν Αἰγίνῃ ὁ θαυματουργός ἐπ' εὐκαιρίᾳ καί τῆς ἐπετείου τῶν ἑκατό χρόνων ἀπό τήν ὁσιακή κοίμησή του (1920-2020), ὁ ὁποῖος συνέγραψε τήν σπουδαιοτάτη μελέτη ὑπό τόν τίτλον «Ὑποτύπωσις περί ἀνθρώπου» ἀλλά καί «Ἱερῶν καί Φιλοσοφικῶν λογίων θησαύρισμα» συγγράμματα τά ὁποῖα ἐπακριβῶς ὁμιλοῦν γιά τό θέμα τοῦ Συνεδρίου σας. Χαιρετίζω δέ ἐξαιρετικῶς τήν παρουσίαση τῆς εἰσηγήσεως τοῦ κατ' ἐξοχήν εἰδικοῦ μελετητή τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, κυρίου Σοφοκλῆ Δημητρακόπουλου στό παρόν Συνέδριο.

     Εὔχομαι καλή ἐπιτυχία στίς ἐργασίες τοῦ Συνεδρίου σας, ἀναμένοντας τά πορίσματα μέ πολλή χαρά καί ὁ Πανάγαθος Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ καί χαριτώνει «ἐν παντί».

Μετ' εὐχῶν πολλῶν

 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΜΑΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Γ’


Εκτύπωση   Email