Κυριακή μετά την Ύψωση - 19/9/21

Η μεγάλη εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, αγαπητοί μου, συνεχίζεται και την σημερινή Κυριακή μετά την Ύψωση, όπως ονομάζεται, ως μεθέορτος. Δεν μπορεί η μεγάλη αυτή εορτή να περιοριστεί μόνο σε μια ημέρα ,την κυριώνυμο, αλλά χρειάζεται και τα μεθεόρτια, πως είχε και προεόρτια άλλωστε, την προηγούμενη Κυριακή.  Έτσι και το Ευαγγέλιο που ακούσαμε σήμερα, ήταν σχετικό με τον Σταυρό.

Μας είπε ο Κύριός μας σήμερα, αγαπητοί μου, πως όλοι οι δικοί   Του πρέπει να έχουν Σταυρό. «Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν,  ἀπαρνησάσθω  ἑαυτόν καί  ἀράτω τόν σταυρόν αὐτοῦ καί ἀκολουθήτω μοι» (Μάρκ. η΄ 34).

Να, τό σημερινό Ευαγγέλιο μας αποκαλύπτει τόν τρόπο, γιά νά πραγματοποιήσουμε στην ζωή μας τό καλό πού επιθυμούμε.  Αυτός εἶναι ἡ απάρνηση τοῦ εαυτού μας, τῆς ἁμαρτίας μας, αὐτῆς τῆς ἁμαρτωλῆς ψυχῆς πού δημιουργήθηκε, χτίστηκε, διαμορφώθηκε μέσα μας. Μέ τήν νηστεία στήν πραγματικότητα ἀπωθοῦμε τήν ἁμαρτωλότητα πού εἶναι μέσα μας. Ἀντικαθιστοῦμε σταδιακά τόν ἑαυτό μας μέ τόν Χριστό, μέχρις ὅτου φθάσουμε στήν τελειότητα πού έφθασε ὁ ἀπόστολος Παύλος, ὁ ὁποίος λέγει: «Ζῶ δέ οὐκέτι ἐγώ, ζῆ δέ ἐν ἐμοί Χριστός» (Γαλ. β΄ 20). Νά τί σημαίνει «ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν»: Σημαίνει νά απαλείψουμε όλες τίς κακές μας ἐπιθυμίες, κάθετι ανθρώπινο, εφάμαρτο, καί νά τά αντικαταστήσουμε μέ τόν Χριστό. Νά αλλάξουν, νά γίνουν όλα Χριστός!

Να αίρουμε τον Σταυρό μας ,σημαίνει να  ἀποφασίσῃς   νά βιάσῃς τόν ἑαυτό σου νά σηκώσῃς  τόν σταυρό σου, νά! ἐσύ τήν ἴδια στιγμή λαμβάνεις θεία δύναμη. Αὐτή τήν δύναμη τήν δίνει ὁ Κύριος, γιά νά μπορέσῃς νά νικήσῃς κάθε ἁμαρτία μέσα σου, νά μπορέσῃς  νά νικήσῃς κάθε κακό, κάθε κακή συνήθεια, νά μπορέσῃς  νά παιδαγωγήσῃς τήν γλῶσσα σου νά μή λέγῃ ἄπρεπα λόγια, νά παιδαγωγήσῃς τό μάτι σου νά μή βλέπῃ ἐκεῖνα πού δέν πρέπει νά βλέπῃ. Ὅλη ἡ ζωή σου νά γίνῃ χριστοειδής.  Σχετικά μέ τήν τιμή μας πρός τόν τίμιο Σταυρό μᾶς λέγει, Χριστιανοί μου, ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης «καμμιά δουλειά νά μήν ἀρχίζουμε χωρίς νά κάνουμε πρῶτα τόν Σταυρό μας, τόσον εἰς τόν οἷκον μας μέσα, ὅσον καί εἰς τόν δρόμον  ἔξω, καί εἰς κάθε τόπον καί νύκτα καί ἡμέραν».

Τιμή στο Σταυρό σημαίνει να κάνουμε κανονικά το Σταυρό μας, με το σωστό σχήμα, να  φαίνονται μια κατακόρυφη και μια οριζόντια γραμμή, τα δυο ξύλα που πάνω τους εχύθηκε το  Αίμα του Θεανθρώπου, για τη σωτηρία μας.

Ο Σταυρός έχει βαθύ το νόημα, ολόκληρη θεολογία και το σχήμα Του. Γράφει ο ΄Αγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, όταν βάζουμε τα τρία δάκτυλα ενωμένα στο όνομα της Αγίας Τριάδος εις το κεφάλι μας, δηλώνουμε την εις τους ουρανούς παρουσία του Θεού και την από αγάπη ενανθρώπισή Του εις την κοιλία της Θεοτόκου, και φέρουμε το χέρι μας εις την κοιλίαν μας. Αλλά και πάλι θα έρθει  ο Κύριος με τη Δευτέρα Αυτού Παρουσία και τον παρακαλούμε, φέροντας το χέρι μας, εις το δεξιό ώμο, έτσι στα δεξιά της Βασιλείας Του να μας εντάξει και όχι αριστερά δηλ. μακρυά Του, και βάζουμε το χέρι μας στον αριστερό ώμο.

 Αδελφοί μου, θα πρέπει να παραδεχθούμε πως αγνοούμε, πολλοί από τους χριστιανούς μας, ακόμα και το σημείο του Σταυρού να κάνουμε σωστά. Ακόμα χειρότερα, κάποιοι ντρέπονται. Πόσο φοβερό είναι αυτό. Ο Χριστός μας δε ντράπηκε να σταυρωθεί για μας και να πάθει τόσα για να μας σώσει από τα δίχτυα της αμαρτίας και του διαβόλου και εμείς τόσο εύκολα να τον απαρνούμαστε. Αλλά μας είπε ένα φοβερό λόγο σήμερα στο Ευαγγέλιο : « ος γαρ εάν επαισχυνθή με και με τους εμούς λόγους εν τη γενεά ταύτη τη μοιχαλίδι και αμαρτωλώ, και ο υιός του ανθρώπου επαισχυνθήσεται αυτόν».  Θα μας ντραπεί και Εκείνος να μας έχει δικούς Του.

Και όχι μόνο, χριστιανοί μου, δεν πρέπει να ντρεπώμεθα  για την πίστη μας, αλλά πρέπει να είμαστε πρόθυμοι και να μαρτυρήσουμε γι αυτήν, για την αγάπη του Χριστού μας και τη ζωή μας να δώσουμε, όπως και Εκείνος έδωσε εις τον Σταυρόν την ζωή Του από αγάπη για εμάς.


Εκτύπωση   Email