Κυριακή προ της Υψώσεως - 12/9/21

Πορευόμαστε ,αγαπητοί αδελφοί, εδώ και πολλές ημέρες, σχεδόν ένα σαρανταήμερο, προετοιμαζόμενοι, για την μεγάλη εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού του Κυρίου μας. ΄Ετσι και η σημερινή Κυριακή είναι και λέγεται «Κυριακή προ της Υψώσεως» του Σταυρού.  Το Ευαγγέλιο που διαβάστηκε σήμερα στη Θεία Λειτουργία, περιέχει το γλυκύτερο μήνυμα για όλους μας. Μας διαμηνύει την βεβαιότητα, πως, ο Θεός, μας αγάπησε τόσο πολύ, ώστε για τη σωτηρία μας έδωσε τον Μονογενή Του Υιό, τον Κύριον  ημών Ιησού Χριστό, να σταυρωθεί.

Αυτή τη μεγάλη αλήθεια της πίστεώς μας, την  αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή : «Το Αίμα Ιησού Χριστού καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας»(Α΄Ιωάν.1,7).  Με τη θυσία του Χριστού μας, με το τίμιο Αίμα Του, αδελφοί μου, που πότισε την ξηραμμένη από την αμαρτία γη μας, πλένονται και καθαρίζονται τα αμαρτήματα μας. Να, λοιπόν, που η σωτηρία  της ψυχής μας, που είναι τόσο μεγάλο πράγμα, μας γίνεται εύκολο, χάρη σε Εκείνον και τη θυσία Του επΊ του Σταυρού στο Γολγοθά. Αρκεί, αγαπητοί, να πιστεύσουμε στον Χριστό και την λυτρωτική Του θυσία εις τον Σταυρό ,αναγνωρίζοντάς Τον ως Σωτήρα μας ,και να τον αγαπήσουμε. ΄Εγινε κατάδικος επί του Σταυρού για να γίνει καταδικός  στις καρδιές μας. Μας είπε ο Ευαγγελιστής σήμερα,  πως ο Χριστός σταυρώθηκε, «ώστε, όποιος πιστεύει  σ‘ Αυτόν να μη χαθεί, αλλά να έχει ζωή αιώνιο».

Ας μη φοβούμαστε, αδελφοί, γιατί ο Εσταυρωμένος Κύριός μας, έκανε εύκολη τη σωτηρία μας, θυσιάζοντας τον Εαυτό Του, «υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας».

Αν ήταν, αγαπητοί μου, να σωζόμασταν από μόνοι μας, με τα δήθεν καλά έργα μας, τότε ουδεμίαν ανάγκη θα υπήρχε για να σαρκωθεί ο Υιός του Θεού και να βρεθεί ανάμεσά μας και να πάθει υπερ  ημών και να  σταυρωθεί. Αλλά, επειδή με κανένα άλλο μέσο δεν μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε τη σωτηρία μας, παρά μόνο με την θυσία Του και την Ανάστασή Του, γι αυτό και σαρκώθηκε και σταυρώθηκε, εκουσίω θανάτω, και ανέστη εκ νεκρών ,ως Θεός.

Για να σβήσουμε τα αμαρτήματά μας, που γι αυτά ακριβώς ανέβηκε εις τον Σταυρόν, ο Κύριός μας, αδελφοί, πρέπει να μετανοήσουμε γι αυτά. Να ομολογήσουμε τα αμαρτήματά μας, να παραδεχθούμε την αμαρτωλότητά μας και να βάλουμε αρχή μετανοίας, ζητώντας το έλεος του Θεού και την άφεση των παραπτωμάτων μας. Να αναζητήσουμε ένα πνευματικό πατέρα που θα μας καθοδηγήσει στην οδό της μετανοίας και θα μας δώσει τα σωστικά φάρμακα, να απαλλαγούμε από το κεντρί και το δηλητήριο της αμαρτίας που μας χωρίζει και εδώ αλλά πολύ περισσότερο αιώνια από τον αγαπημένο μας Θεό. Αδελφοί, μη κουραστούμε να χτυπάμε την θύρα του ελέους του Κυρίου μας, γιατί όλα τα νικάει η αγάπη του Θεού και όλα τα εν μετανοία αληθινή, αμαρτήματά μας τα συγχωρεί. Ο ιερός πατήρ άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, μας γράφει, πως  η αγάπη του Θεού είναι ωκεανός, απέραντη θάλασσα. Όσα κάρβουνα και να ρίξουμε αναμμένα, τόνους ολόκληρους, αυτά θα σβήσουν, στης αγάπης του Θεού τον ωκεανό.

Εξομολογούμενοι τα αμαρτήματά μας στου πνευματικού το επιτραχήλιο, λαμβάνουμε την άφεση των εν  μετανοία εξομολογουμένων παραπτωμάτων μας, συμμετέχοντας στο Ποτήριον της Ζωής, και  λαμβάνοντας του Σταυρού τους καρπούς, το Τίμιον Σώμα και Αίμα του Χριστού μας, που χύθηκε για την άφεση των αμαρτιών μας. Γι αυτό μας λέγει ο ιερεύς, όταν κοινωνάει τους πιστούς: «Εις άφεσίν σου αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον».

Αδελφοί μου, ευλογημένοι, ας αγαπήσουμε το Θεό μας, που για εμάς, έδωσε το πανάχραντο αίμα Του επί του Σταυρού και τον καθαγίασε και τον έκαμε πηγή αθανασίας, ζωής και σωτηρίας. Ας προστρέξουμε στο πανάγιο τρισμακάριστο ξύλο του Σταυρού, για να γευτούμε την αγάπη του Εσταυρωμένου Κυρίου μας. Ας διδαχθούμε από τα μηνύματα της αγάπης και συγχώρησης του Εσταυρωμένου Χριστού μας και ας τα βιώνουμε καθημερινά στις σχέσεις μας μεταξύ μας. Αμήν.


Εκτύπωση   Email