ΚΗΡΥΓΜΑ Γ΄ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

 

      Αύριο, αγαπητοί μου αδελφοί, η Εκκλησία μας εορτάζει την μνήμη των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου.   Οι δυο αυτοί Απόστολοι υπήρξαν οι πρώτοι μεταξύ των άλλων Αγίων Αποστόλων και οι μεγάλοι κήρυκες του Ευαγγελίου. Αυτοί οι δύο καθώς και οι άλλοι ένδεκα απόστολοι, όπου τους τιμούμε όλους μαζί την επόμενη μέρα, είναι οι στύλοι της Εκκλησίας.    Αυτοί θεμελίωσαν όλο το οικοδόμημα της Εκκλησίας πάνω στην ασάλευτη πέτρα του Χριστού, όπου δεν πρόκειται να μετακινηθεί ποτέ, διότι σύμφωνα με τους λόγους του Κυρίου,  «πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς». Γι’ αυτό η Εκκλησία μας λέγεται Αποστολική.  Τί είναι όμως Εκκλησία; Εκκλησία είναι η φανέρωση του Θεού στη γη. Έτσι η Εκκλησία δεν είναι ανθρώπινος 'Οργανισμός ή ένα ανθρώπινο κατασκεύασμα, αλλά αποκάλυψη Θεού.

      Και η αποκάλυψη τού Θεού είναι πέρα από τη λογική τού ανθρώπου. Ό Θεός δεν αποκαλύπτεται στους ανθρώπους που δεν μπορούν να αντέξουν την φανέρωσή Του, και αυτοί είναι εκείνοι που δεν θέλουν να σωθούν. Έξω από την Εκκλησία του Χριστού ούτε αποκάλυψη τού Θεού υπάρχει, ούτε σωτηρία του ανθρώπου.

      Ή να το πούμε αλλιώς έξω από το κήρυγμα των Αγίων Αποστόλων, έξω από την διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, ούτε Εκκλησία υπάρχει, ούτε Ορθοδοξία, που θα πη αλήθεια. Αλήθεια είναι ο Χριστός, αλήθεια είναι η Εκκλησία. Και την αλήθεια αυτή την κηρύττουν αλάνθαστα οι Άγιοι Απόστολοι και την διδάσκουν ορθά οι διάδοχοι των Αγίων Αποστόλων, οι Άγιοι Πατέρες. Ο άνθρωπος βρίσκει το Θεό του μέσα στην Εκκλησία. Έξω από την Εκκλησία δεν αποκαλύπτεται ο Θεός στους ανθρώπους, γι' αυτό και εκτός Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία.

      Εδώ μέσα στην Εκκλησία του Χριστού μόνο αποκαλύπτεται όλο το θαύμα τού Θεού, που είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Εάν θέλαμε να πούμε τί είναι θαύμα, αυτό θα λέγαμε. Θαύμα είναι η φανέρωση του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου.

      Ούτε ο άνθρωπος σώζεται χωρίς τη φανέρωση του Θεού, ούτε το θαύμα γίνεται για άλλο λόγο, παρά μόνο για τη σωτηρία του ανθρώπου. Ο Θεός φανερώνεται στον άνθρωπο για ένα και μόνο σκοπό, για να τον σώση από την αμαρτία. Και ο άνθρωπος σώζεται από την αμαρτία όταν μετανοήσει ειλικρινά και δεχθεί μέσα του με πίστη τη θεία χάρη.

      Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας όπως λέγεται Αποστολική, Εκκλησία των Αγίων Πατέρων, θα μπορούσε να λεχθή και Εκκλησία των θαυμάτων, δηλαδή της φανέρωσης τού Θεού.

Τα θαύματα του Θεού μόνο μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία ενεργούνται. Ότι γίνεται έξω από την Ορθόδοξη Εκκλησία και λέγεται θαύμα δεν είναι θαύμα του Θεού, αλλά ψέμα τού διαβόλου. Και εδώ πάλι χρειάζεται μεγάλη προσοχή, διότι ο διάβολος εύκολα μεταβάλλεται σε άγγελο του φωτός και οδηγεί τους ανθρώπους στην πλάνη και στην προσκύνηση του.

Δεν είναι μία απλή υπόθεση το θαύμα, αλλά η έμπρακτη φανέρωση της αλήθειας της Εκκλησίας. Δεν είναι το θαύμα τόσο απλό ούτε μετριέται με το πλήθος των ανθρώπων, που προστρέχουν στον τόπο, που έγινε.

      Όταν ο Θεός φανερώθηκε στον Μωϋσή, δεν υπήρχε άλλος εκεί ήταν ο προφήτης μόνος του. Και όταν ο Ιησούς Χριστός θαυματουργούσε, έλεγε σε αυστηρό τόνο να μήν το πουν σε κανένα. Και όταν πάλι ο Κύριος έβλεπε τους ανθρώπους να προστρέχουν πολλοί σ’ αυτόν, για να τον δουν πώς θαυματουργεί, θεράπευε τον άρρωστο γρήγορα και έφευγε. Το θαύμα δεν γίνεται, για να ικανοποιήση την περιέργεια των ανθρώπων, αλλά για να σώση τον άνθρωπο.

      Τα θαύματα της Εκκλησίας αγαπητοί μου αδελφοί είναι αλήθεια ότι και στις μέρες μας γίνονται. Αλλά πίστη στο θαύμα δεν θα πει να προστρέξω γρήγορα εκεί που φάνηκε κάτι πώς είναι θαύμα, και όταν ακόμη είναι θαύμα. Αλλά θαύμα θα πει να κλάψω για τις αμαρτίες μου. Αυτό το θαύμα κήρυξαν οι Άγιοι Απόστολοι, αυτό το θαύμα δίδαξαν οι Άγιοι Πατέρες και αυτό το θαύμα δέχεται και η Εκκλησία του Χριστού μας. Θαύμα αποτελεί το γεγονός της διάδοσης του Ευαγγελίου μέσα από το κήρυγμα των Αποστόλων ,που καλούνται υπό του Χριστού ,για αυτό ακριβώς το έργο μέσα από την τάξη των αλιέων, χωρις ανθρώπινη μόρφωση και πανεπιστημιακές περγαμηνές. Και όμως σπέρνουν το σπόρο της πίστεως, που βλασταίνει και καρποφορεί εκατονταπλασίονα καρπό στις καρδιές των ανθρώπων. Θαύμα είναι η Εκκλησία να ζει και να πορεύεται μέσα από τόσους διωγμούς και ποταμούς αιμάτων, που συνεχίζονται στην διάρκεια των δυο χιλιετηρίδων και πλέον, ακόμα και στην εποχή τη δική μας.

      Και όπως, ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας κατέληξε την προηγούμενη Κυριακή κηρύττοντας: «Ο Κύριος συνεχώς μας καλεί με τον λόγο Του: «Δεῦτε ὀπίσω μου καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων». Άραγε, στην δική μας εποχή και περιοχή πως ακούγεται ο λόγος αυτός; Έχουμε απόλυτη ανάγκη ν’ ακούσουμε το προσκλητήριο αυτό και ν’ αναδειχθούν νέοι αλιείς ανθρώπων. Ανάγκη μεγάλη για αποστόλους του Χριστού, για ιερείς, για ιεραποστόλους, για φορείς του μηνύματος του Ευαγγελίου. Ο κόσμος μένει στο σκοτάδι χωρίς το φώς. Πεινά χωρίς ψωμί. Διψάει χωρίς νερό. Χάνει τον δρόμο μεσ’ στα βάτα. Λοιπόν, ποιός θα δώσει το φώς, ποιός το ψωμί, ποιός το νερό, ποιός θα ανοίξει δρόμους καθαρούς; Σκεφθείτε, εκείνοι οι πρώτοι μαθητές και απόστολοι ξεκίνησαν χωρίς καμιά υλική προϋπόθεση, χωρίς χρήματα, χωρίς επιχορηγήσεις, χωρίς νομοσχέδια, χωρίς κοσμικά μέσα. Και έγιναν οι Απόστολοι των εθνών. Άνοιξαν κλειστές καρδιές. Οδήγησαν στο Χριστό ψυχές. Λαοί εκπολιτίστηκαν με το φώς του Ευαγγελίου. Ο λόγος, «δεῦτε ὀπίσω μου καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων» συνεχώς ακούγεται. Ποιός θα τον αποδεχθεί; Αλήθεια μεγαλειώδης είναι ο λόγος: «Ἁλιεῖς ἀνθρώπων»! Για αυτό το θαύμα στη ζωή της Εκκλησίας μας πρέπει όλοι να προσευχηθούμε. Αμήν.


Εκτύπωση   Email