Κήρυγμα Κυριακής προ των Φώτων

 

      Τό σημερινό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα, ἀρχίζει μέ τήν φράση: «Ἀρχή τοῦ Εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ...»   Καί συνεχίζει: «Φωνή βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἑτοιμάσατε τάς ὁδούς τοῦ Κυρίου».   Παράξενο πράγμα. Ἀρχή τοῦ Εὐαγγελίου, εἶναι μιά «φωνή βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ». Καί σήμερα καί πάντοτε ἡ ἀρχή τοῦ Εὐαγγελίου εἶναι φωνή στήν ἔρημο. Ἡ πάλη μέ τό κακό, ξεκίνησε κάποια στιγμή, μέσα στόν Παράδεισο καί μετέβαλε τόν Παράδεισο σέ ἔρημο. Καί ἔπαυσε νά ὑπάρχει ἐπίγειος Παράδεισος. Καί ὁ κόσμος ὁλόκληρος, σιγά-σιγά μεταβλήθηκε σέ ἔρημο. Ὅπως μετεβλήθη σέ ἔρημο, ἡ ἄλλοτε πανεύφορη περιοχή, πού λέγεται σήμερα Σαχάρα. Τί νά πρωτοθυμηθεῖ κανείς;  Τά ἐγκλήματα, τήν διαφθορά, τήν ἀνηθικότητα; Τό μίσος κατά τοῦ καλοῦ στό ὁποῖο καταντᾶ ὁ ἄνθρωπος ὅταν ξεφύγει ἀπό τό θέλημα τοῦ Θεοῦ; Φτάνοντας μέχρι τό σημεῖο νά καίει καί ἀκόμη καί ἐκκλησίες.

      Το σημερινόν ευαγγέλιον αναφέρεται στον Ιωάννη τον  Πρόδρομο του Κυρίου, ο οποίος με το κήρυγμά του ήλθε να  προετοιμάσει τις καρδιές των ανθρώπων ώστε να δεχθούν την έλευση του Μεσσία.

      Η αρχή του ευαγγελίου του Ιησού Χριστού (Μαρκ α΄ 1) εγκαινιάζει μία νέα πνευματική περίοδο και σημαίνει την μετάβαση από την εποχή της Π.Δ. στην Κ.Δ. Στο μεταίχμιο αυτής της μεταβάσεως συναντούμε την προφητική μορφή του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, ο οποίος ως συνεχιστής των Προφητών της Π.Δ. προκαταγγέλλει την έλευση του Μεσσία. «Ιδού αποστέλλω τον άγγελόν μου προ προσώπου σου, ός κατασκευάσει την οδόν σου΄ φωνή βοώντος εν τη ερήμω, Ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου, ευθείας ποιείτε τας τρίβους Αυτού«.

      Πράγματι, ο Ιωάννης αποκαλείται «άγγελος» με διπλήν έννοιαν, και ότι ζούσε μία αγγελική, ασκητική, σχεδον άϋλη ζωή, και ως προάγγελλος της ελεύσεως του Χριστού. Ο Τίμιος Πρόδρομος καλείται να προετοιμάσει  τις καρδιές των Ιουδαίων της εποχής εκείνης ώστε να δεχθούν τον ερχόμενον Χριστόν.(Θεοφύλακτος αρχιεπ. Βουλγαρίας).

      Το έργο του δύσκολο, καθώς μεταφέρει μήνυμα μετανοίας. Πάντοτε ο λόγος της μετανοίας προσκρούει στον εγωισμό των ανθρώπων, που καλούνται να αναγνωρίσουν τις αμαρτίες τους (κάτι που απαιτεί πνευματικό θάρρος και ειλικρίνεια), και εν συνεχεία, πραγματικώς να μεταμεληθούν και να αλλάξουν τρόπον ζωής. Γι’ αυτό πολλές φορές ομοιάζει το κήρυγμα της μετανοίας με «φωνή βοώντος εν τη ερήμω».

      Πόσες φορές και εμείς σήμερα, όταν προσπαθούμε να μιλήσουμε στους ανθρώπους για τον Χριστόν, αισθανόμασθε ότι ομιλούμε σε ανθρώπους που αδιαφορούν για κάθε τι το πνευματικό. Πόσον ομοιάζει η σημερινή μας εποχή με μία πνευματική έρημο, όπου η πλειοψηφία των ανθρώπων ζει μέσα στην ασχήμια της αμαρτίας και δεν θέλει να ακούσει για την ομορφιά της πίστεως στον Χριστόν. Οι καρδιές των ανθρώπων έχουν σκληρύνει τόσο ώστε να μην συγκινούνται από φωνές προδρομικές που  καλούν σε μετάνοια.

       Ο Τίμιος Πρόδρομος αποστέλλεται για να ετοιμάσει την οδόν του Κυρίου και να κάνει ευθεία αυτήν την οδό. Για να καταστεί ευθεία η οδός του Κυρίου, ώστε οι άνθρωποι να προεγγίσουν τον Χριστό χρειάζεται να εξομαλύνουμε την οδό, να απομακρύνουμε τα εμπόδια που υψώνονται ανάμεσα σε μας και τον Χριστό, δηλ. τις αμαρτίες μας, την σκοτισμένη μας διάνοια, την σκληρή μας καρδιά που είναι γεμάτη πάθη και κακίες, όλα αυτά υψώνονται ως εμπόδια στο να πλησιάσουμε τον Κύριο.

      Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγον ο Ιωάννης ο Πρόδρομος καλεί σε βάπτισμα μετανοίας.

      Στην αρχή του νέου έτους ας κάνουμε τον πνευματικό μας απολογισμό, να παρακινηθούμε περισσότερο στον πνευματικό αγώνα, στην εργασία των αρετών, στην πραγματική μετάνοια, στην εξομολόγηση ώστε να αναβαπτιζόμαστε πνευματικά, να καθαριζόμαστε από τον ρύπο της αμαρτίας. Ευχόμεθα ο προφητικός λόγος του Προδρόμου να μας παρακινήσει να πλησιάσουμε τον Χριστό και να βιώσουμε την χριστιανική μας πίστη πιο γνήσια, πιο βαθιά, πιο πνευματικά. Ας μη μείνουμε στην έρημο των παθών και της κακίας αλλά ας περάσουμε στην όαση της σωτηρίας, βαδίζοντας το μονοπάτι της μετανοίας ,που μας καλεί ο Τίμιος Πρόδρομος.


Εκτύπωση   Email