ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΒΙΑΣ

Δ' ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΒΙΑΣ

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ: Πρωτοπρ. Θεόδωρος Κοζομπόλης, τηλ.: 6947020240

  

 ΕΝΟΡΙΑ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ 
ΙΕΡΕΙΣ 
Αβία
Κοίμηση Θεοτόκου
Σπυρόπουλος Μιλτιάδης (2721058684 - 6946077712)
Αλτομυρά
Άγιος Αθανάσιος
 
Βέργα
Ευαγγελισμός Θεοτόκου
Κοζομπόλης Θεόδωρος (6947020240)
Βόρειο κέντρο
Άγιος Νικόλαος
 
Άνω Δολοί
Προφήτησ Ηλίας
Καλογερόπουλος Φίλιππος (6972795100)
Κάτω Δολοί
Άγιος Βασίλειος
 Κουμούτσης Ιώβ (6973375778)
Καλιανέϊκα
Ζωοδόχος Πηγή
 Χρηστάκης Χρήστος
Κάμπος
Κοίμηση Θεοτόκου
Ζαρειφόπουλος Γεώργιος (6978828008)
Μάλτας
Υπαπαντή Σωτήρος
 
Μ. Μαντίνεια
Προφήτησ Ηλίας
Μαστέας Σωτήριος (6983866110)
Οροβά
Άγιος Βασίλειος
Πουλόπουλος Ιωάννης
Πηγάδια
Ταξιάρχες
 
Σταυροπηγίο
Κοίμηση Θεοτόκου
Κακούρος Ευάγγελος (2721098343)
Σωτηριάνικα
Ζωοδόχος Πηγή
Σιώκος Ιλαρίων (6970088280)
Χώρας Κέντρου
Κοίμηση Θεοτόκου
 Γεώργιος Κουπούζος (6970771218)

Εκτύπωση   Email