ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΕΥΚΤΡΟΥ

Γ' ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΕΥΚΤΡΟΥ

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ: Πρωτοπρ. Ιωάννης Κουρεντζής, τηλ.: 2721073836

 

 ΕΝΟΡΙΑ
 ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
 ΙΕΡΕΙΣ
Άγιος Νικόλαος
Ανάληψη του Σωτήρος
 
Άγιος Νίκων
Μεταμόρφωση Σωτήρος
 
Αγία Σοφία
Κοίμηση Θεοτόκου
 
Ελαιοχώρι
Ζωοδόχο Πηγή
 
Εξωχώρι
Υπαπαντή Σωτήρος
Καλύβες
Ζωοδόχο Πηγή
 
Καρδαμύλη
Κοίμηση Θεοτόκου
Κουρεντζής Ιωάννης
(2721073836)
Καρυοβούνι
Προφήτης Ηλίας
 
Καστανέα
Κοίμηση Θεοτόκου
Κάτω Χώρα
Κοίμηση Θεοτόκου
 
Κοτρώνι
Ζωοδόχο Πηγή
 
Κουτηφάρι
Άγιος Γεώργιος
Λούτος Παναγιώτης
(6973524053)
Λαγκάδα
Εισόδια Θεοτόκου
 
Λοσνά
Κοίμηση Θεοτόκου
 
Νομιτσί
Άγιος Γεώργιος
 
Νεοχώρι
Ευαγγελισμός Θεοτόκου
Κουμάντος Κωνσταντίνος
(2721095376)
Νίκοβο
Ταξιάρχαι
 
Ξανθιάνικα
Κοίμηση Θεοτόκου
Μαλαντζής Χρήστος
(2721098490 και 6972955773)
Πλάτσα
Κοίμηση Θεοτόκου
 
Προάστειο
Εισόδια Θεοτόκου
Τζανέτος Παναγιώτης
(2721073646)
Προσήλιο
Άγιος Γεώργιος
 
Πύργος
Άγιος Γεώργιος
 
Άνω Ρίγκλια
Κοίμηση Θεοτόκου
 
Κάτω Ρίγκλια
Μεταμόρφωση Σωτήρος
Παπαμάρκου Ειρηναίος (6984387105)
Σαϊδώνα
Γεν. Χριστού
 
Σβίνα
Αγία Αναστασία
 
Στούπα
Αγία Τριάδα
Λουκαρέας Σταύρος
(6985076307)
Τραχήλα
Αγία Τριάδα
 
Άνω Τσέρια
Ευαγγελισμός Θεοτόκου
 
Κάτω Τσέρια
Κοίμηση Θεοτόκου
 
Φαγκριάνικα
Μεταμόρφωση Σωτήρος
Μπονάρος Ιωάννης
(2721074658, 6974318913)
Χώρα Εξωχώριου
Κοίμηση Θεοτόκου
 

Εκτύπωση   Email