ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΙΤΥΛΟΥ

Β' ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΙΤΥΛΟΥ

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ: Πρεσβ. Κωνσταντίνος Παντελεάκος, τηλ.: 6948360874

  

 ΕΝΟΡΙΑ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ 
ΙΕΡΕΙΣ 
Άλικα
Γενέσιο της  Θεοτόκου
Μαστρογιαννάκος Ιωάννης (2733059471)
Αρεόπολη
Ταξιάρχαι
 
Βάθεια
Άγιος Σπυρίδων
 
Βαχός
Γενέσιο Θεοτόκου
Γκούμας Ευάγγελος (6938101500)
Βρύκι
Αγία Τριάδα
 
Γέρμας
Άγιος Νικόλαος
 
Γερολιμένας
Άγιος Νικόλαος
 
Δρύαλος
Ταξιάρχαι
 
Καρέας
Κοίμηση Θεοτόκου
 
Κελεφάς
Άγιος Βασίλειος
 
Κοίτα
Άγιοι Απόστολοι
Αθανασάκος Γεώργιος (2733052014)
Κούνος
Άγιος Νικόλαος
 
Κουσκούνι
Μεταμόρφωση Σωτήρος
 
Κρυονέρι
Προφήτης Ηλίας
 
Μέζαπος
Ανάληψη
 
Μίνα
Κοίμηση Θεοτόκου
Λαμπρινάκος Νικόλαος (2733052490)
Μπουλαριοί
Κοίμηση Θεοτόκου
 
Ν. Οίτυλο
Άγιος Ιωάννης
 
Νικάνδρι
Άγιος Γεώργιος
 
Οίτυλο
Κοίμηση Θεοτόκου
Λαμπρινάκος Ευγένιος (6945599893)
Πύργος
Άγιος Δημήτριος
Κουτράκος Απόστολος (2733052355)
Σταυρί
Άγιος Νικόλαος
 
Τσικαλιά
Αγία Κυριακή
 
Χαριά
Κοίμηση Θεοτόκου
Δρακουλάκος Γεώργιος (2733052537)
Χαρούδα
Ταξιάρχαι
 
Χοτάσια
Προφήτης Ηλίας
 

Εκτύπωση   Email