Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ (ὁ Μελισσαρόπουλος) 1868 – 1888

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ’

 

Ὁ ἀείμνηστος Ἐπίσκοπος Οἰτύλου (Μάνης) Προκόπιος (ὁ Μελισσαρόπουλος) γεννήθηκε στά Καλάβρυτα τό ἔτος 1811. Μικρό παιδί στερήθηκε τούς γονεῖς καί τά ἀδέλφια του καί μεγάλωσε μέ πολλές δυσκολίες. Τότε κατέφυγε στήν Ἱ.Μονή τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου, ὅπου καί ἐκάρη μοναχός. Στήν Μονή μελετοῦσε πολύ, ἐργαζόταν καί ἔκαμνε πολύ ὑπακοή. Σπούδασε ἐπίσης στή Θεολογική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Διετέλεσε ἀργότερα σπουδαῖος ἱεροκήρυξ καί καθηγητής στή Μέση Ἐκπαίδευση στή Λακωνία.

Στίς 26/12/1868 χειροτονήθηκε Ἐπίσκοπος Οἰτύλου, ὅπου ἐπί μία εἰκοσαετία ἔδειξε σπάνια χαρίσματα. Τό κυριώτερο χάρισμά του ἦταν ἡ ἐπιδεξιότητα τῆς συμφιλίωσης τῶν ἀνθρώπων. Ὁ ἴδιος ἦταν πρᾶος, ἀμνησίκακος, εὐγενής, μεταδίδοντας εἰρήνη καί ὁμόνοια.

Ἰδιαιτέρως συνεδέθη μέ τούς ἀγωνιστάς τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως καί ἄκουσε ἀπ' αὐτούς πολλές διηγήσεις τῶν κατορθωμάτων τους χάριν τῆς ἐλευθερίας τῆς πατρίδος.

Ἡ Βουλή τῶν Ἑλλήνων ἀναγνωρίσας τάς ὑπηρεσίας του πρός τήν πατρίδα, οἱ ὁποῖες ἦταν πολλές καί καθοριστικές, τοῦ ἀπένειμε τό παράσημο τῶν Ταξιαρχῶν.

Ἐκοιμήθη στίς 29/11/1888 καί ἐκηδεύθη μέ ἐξαιρετικές τιμές. Στόν Ἱ. Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Οἰτύλου στό γραφεῖο τοῦ Ναοῦ ὑπάρχει σπάνια φωτογραφία του.


Εκτύπωση   Email