Εἰς τά θυρανοίξια τῆς Ὑπαπαντῆς ἰαμβικοί τρίμετοι ρυθμοτονικοί

 

Ὁ περίοπτος οὗτος ἱερός ναός

τῆς τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Ὑπαπαντῆς

ἐγκεκαίνισται ἐν ἔτει χιλιοστῷ

ἐνακοσιοστῷ τε καί ἐξηκοστῷ

ὀγδόῳ, μηνός Ἰουλίου εἰκοστῇ

πρώτη, ἡμέρᾳ, ὡς εἱκός, Κυριακή,

ὑπό τοῦ Ἐπισκόπου Θήρας Γαβριήλ,

ᾧ καί συνελειτούργουν οἱ Ἐπίσκοποι

Σερβίων καί Κοζάνης Διονύσιος

καί Γυθείου καί Οἰτύλου Σωτήριος.

Μέμνησθε τοίνυν, Θήραιοι, διηνεκως

καί ἐντυγχάνετε Θεῷ ὑπέρ αὐτῶν.

 

Ο Σ.και Κ. Δ.


Εκτύπωση   Email