Εγγραφή μέλους του Μητροπολίτου κυρού Σωτηρίου στην Εταιρεία Πελοποννησιακών Σπουδών

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΑΞΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ

Πρός τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Γυθείου

κον Σωτήριον

     Συμφώνως  πρός τό ἄρθρο 5 τοῦ ἐγκεκριμένου Καταστατικοῦ τῆς Ἑταιρείας, μετά ὑποβληθείσαν ἔγγραφον πρότασιν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γυθείου κ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ἐξελέγη τακτικόν μέλος τῆς ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, δι' ὁμοφώνου ἀποφάσεως τοῦ Διοικ. Συμβουλίου, ληφθείσης κατά τήν συνεδρίασιν τῆς 29ης Ἰανουαρίου 1970 (πρᾶξις 24/29-1-1970) καί ἐνεγράφη εἰς τό Μητρῶον τῶν μελῶν τῆς Ἑταιρείας.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 9ῃ Φεβρουαρίου 1970

Ο Πρόεδρος                                                                                                                    Ο Γεν. Γραμματεύς

Δημ. Η. Κιουσόπουλος                                                                                         Τάσος Αθ. Γριτσόπουλος

Επιτ. Εἰσαγγελεύς Ἀρείου Πάγου


Εκτύπωση   Email