Δελτίο Τύπου Ιεράς Μητροπόλεως έτους 1969

12 Μαρτίου 1969

Τήν Ἀποστολικήν Διακονίαν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

(Δελτίον Πληροφοριῶν)

Ἀθήνας

Διά τοῦ παρόντος φέρομεν εἰς γνῶσιν ὑμῶν ὅτι τήν 16η Φεβρουαρίου, Κυριακήν τῶν Απόκρεω, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γυθείου καί Οἰτύλου κ.κ. Σωτήριος παρέθεσε δεῖπνον εἰς 18 ὁδοκαθαριστάς, στιλβωτάς τῆς πόλεως Γυθείου. Μέσα εἰς ἀτμόσφαιραν ἐγκαρδιότητος καί οἰκειότητος οἱ παρακαθήσαντες εἰς τό δεῖπνον ἀντήλλαξαν διαφόρους σκέψεις μετά τοῦ Μητροπολίτου των, δεχθέντες παρ' αὐτοῦ τάς πατρικάς καί στοργικάς του συμβουλάς. Ἀπερχόμενοι τοῦ Μητροπολιτικοῦ Μεγάρου ηὑαρίστουν τόν Σεβασμιώτατον διά τήν τιμήν καί τήν χαράν τήν ὁποίαν τούς ἐχάρισεν.

Ἐντολῇ Μητροπολίτου

Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος

Ἀρχιμ. Νικόδημος Γιαννακόπουλος


Εκτύπωση   Email