Ὁ Μητροπολίτης Μάνης στό Πρωτοδικεῖο Γυθείου γιά τήν τέλεση τοῦ Ἁγιασμοῦ

dikastirio

Σήμερα, Δευτέρα 17 Ὀκτωβρίου 2022, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μάνης κ. Χρυσόστομος Γ' μετέβη στό Πρωτοδικεῖο Γυθείου καί τέλεσε τόν καθιερωμένο Ἁγιασμό γιά τήν ἔναρξη τῆς νέας δικαστικῆς χρονιᾶς. Παρέστησαν ὁ Πρόεδρος Πρωτοδικῶν κ. Κων. Βαΐτσης, ἡ Εἰσαγγελεύς Πρωτοδικῶν κα Ἑλένη Γυπαράκη, οἱ λοιποί δικαστικοί λειτουργοί, ἡ Πρόεδρος τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου Γυθείου κα Ἀνθή Μπαλιτσάρη, δικαστικοί ὑπάλληλοι, δικηγόροι καί ἄλλοι ὑπηρεσιακοί παράγοντες.

Μετά τό πέρας τοῦ Ἁγιασμοῦ, ὁ Σεβ. μίλησε γιά τήν ἔννοια τῆς δικαιοσύνης στήν Ἁγία Γραφή καί στή νομική ἐπιστήμη. Τέλος, προσέφερε εἰδικό πίνακα σέ κορνίζα, ἕνα διά τό Πρωτοδικεῖο καί ἕνα διά τήν Εἰσαγγελία, μέ ρητά περί δικαστῶν καί δικαιοσύνης, τό ὁποῖο καί παραθέτουμε κατωτέρω.

Για το φωτογραφικό υλικό πατήστε εδώ.


Εκτύπωση   Email