Ἐπίσκεψη ἀπό τήν Σητεία Κρήτης στόν Μητροπολίτη Μάνης

1922a

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μάνης κ. Χρυσόστομος Γ' δέχθηκε σήμερα 1η Σεπτεμβρίου 2022 στό Γραφεῖο του τήν εὐσεβῆ οἰκογένεια τοῦ κ. Γεωργίου Σιφναίου μετά τῆς συζύγου του κας Εὐγενίας καί τῶν δύο τέκνων τους, τῶν μαθητῶν Σεραφείμ καί Βασίλη, πού ἦλθαν ἀπό τήν Σητεία τῆς Ἀνατολικῆς Κρήτης προκειμένου νά λάβουν τήν εὐλογία του καί νά παραμείνουν γιά ὀλίγες ἡμέρες στή Μάνη.

Ἀφοῦ ξεναγήθηκαν στό Ἐπισκοπεῖο ἀκολούθησε μία ἐνδιαφέρουσα πνευματική συζήτηση πρός ψυχική ὠφέλεια καί χριστιανική οἰκοδομή.

1922

 


Εκτύπωση   Email