Ανακοίνωση

IM21LOGO

Κατόπιν της υπ’ αριθμ. 536/07-09-2021 αποφάσεως του Σεβ. Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ’ περί συγκροτήσεως Επιτροπής προς βοήθειαν των πυροπλήκτων, η εν λόγω επιτροπή αφού αξιολόγησε τις 33 αιτήσεις που υποβλήθηκαν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς την Ι.Μ. Μάνης, ενέκρινε την κατανομή του χρηματικού ποσού ύψους 34.941,36 ευρώ, το οποίον τυγχάνει κατατιθεμένο σε ειδικό λογαριασμό σκοπού παρά τη Εθνική Τραπέζη, ως εξής: 1). 10.800,00 ευρώ προς ενίσχυση των πληγέντων μελισσοκόμων και 2) 24.141,36 ευρώ προς ενίσχυση των ατόμων που κάηκαν οι μόνιμες κατοικίες και οι επαγγελματικοί χώροι (αποθήκες κ.α.).

Εκτύπωση