Θεία Λειτουργία για τον Άγιο Κυριακό τον Αναχωρητή στο Μαυροβούνι Γυθείου

kiriakos

Στό Παρεκκλήσιο ἐπ' ὀνόματι τῶν ἁγίων Ταξιαρχῶν, πού εὑρίσκεται στό ὡραῖο Μαυροβούνιο, περιοχῆς Γυθείου, τό ὁποῖο ἔχει ἐπιμεληθεῖ ὁ πρωτ. π. Σταῦρος Βλαστέλης, μετέβη σήμερα 29/9/2021, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μάνης κ. Χρυσόστομος Γ' καί τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία συμπαραστατούμενος ἀπό τούς ἱερεῖς π. Σταῦρο Βλαστέλη καί π. Χριστόδουλο Κρουστάλη. Στό ἀναλόγιο ἔψαλε ὁ κ. Κυριάκος Δερδελᾶκος.

Ὁ Σεβ. τιμῶντας τόν Ὅσιο Κυριακό μίλησε γι' αὐτόν τόν θεοφόρο πατέρα τῆς Ἐκκλησίας καί μεταξύ τῶν ἄλλων εἶπε ὅτι: «Εἶναι γνωστός ὡς Ἀναχωρητής καί ἔζησε τόν 5ο αἰῶνα, καταγόμενος ἀπό τήν Κόρινθο. Ἀσκήτευσε στή περιοχή τῶν Ἱεροσολύμων μέχρι τήν ὁσιακή κοίμησή του σέ ἡλικία 107 χρονῶν. Μάλιστα ἦταν τόσο πολύ ἀσκητικός ὥστε ἔτρωγε ἕνα εἶδος πικρῶν χόρτων, ὡς κρόμμυα, τά ἀποκαλούμενα σκίλλα, τά ὁποῖα ὅμως γινόντουσαν γλυκά στό στόμα του.

Ὡς γράφει ὁ ὑμνογράφος «σκίλλης δέ πικράν ἐδωδήν (δηλ. πικρά χόρτα ὡς κρεμμύδια γιά τροφή) μεταβαλών σύ Κυριακέ, εἰς γλυκεῖαν γεῦσιν». Καί κατέληξε ὁ Σεβ. ὑπογραμμίζοντας ὅτι καί ἕνα ἄλλο σπουδαῖο χαρακτηριστικό τοῦ Ὁσίου Κυριακοῦ ἦταν ἡ πραότητα. Μιά πραότητα καί προσήνεια πού ἔδειχνε πρός ὅλους ἀνεξαιρέτως τούς ἀνθρώπους. Μακάρι, αὐτούς τούς σπάνιους ἁγίους νά τούς ἑορτάζουμε μέ πνεῦμα διδακτικό ἀπό τόν βίο τους».

Για το φωτογραφικό υλικό πατήστε εδώ.

Εκτύπωση