ΜΑΝΗΣ: «Τί πρέπει νά κάνουμε σήμερα; Προσευχή»

Τήν Β’ Κυριακή τῶν Νηστειῶν (28-3-2021), πού ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τόν ἅγιο Γρηγόριο Ἀρχιεπίσκοπο Θεσ/νίκης τόν Παλαμᾶ, πού ἔζησε τόν 14ο αἰῶνα, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας μετέβη στόν ἱστορικό ἱερό Ναό τῆς Παναγίας-Πασσαβᾶ καί τέλεσε τήν Θ. Λειτουργία.

Στό κήρυγμά του ἀνεφέρθη στόν Ἅγιο Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ, ὑπογραμμίζοντας τό μεγάλο του χάρισμα, πού ἦταν ἡ ἀδιάκοπη προσευχή.

Αὐτό, τόνισε ὁ Σεβ., πρέπει νά κάμουμε καί ἐμεῖς σήμερα. «Προσευχή γιά ὅλους ἀνεξαιρέτως καί γιά ὅλα».

Για το φωτογραφικό υλικό πατήστε εδώ.


Εκτύπωση   Email