Ανακοίνωση ενάρξεως προβολής διδακτικών λόγων και ομιλιών του Σεβ. Μητροπολίτου μας

IM1

Πρός πνευματική ὠφέλεια καί ἐνίσχυση τῆς ὀρθοδόξου πίστεώς μας, στό κανάλι Youtube τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας θά ἀναρτῶνται κάθε ἑβδομάδα Διδακτικοί λόγοι, ὁμιλίες καί κηρύγματα τοῦ Σεπτοῦ Ποιμενάρχου μας, κ. Χρυσοστόμου Γ'.

«Ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ ἐνοικείτω ἐν ὑμῖν πλουσίως» (Κολ. Γ', 16).

Ἡ ἔναρξη τῶν διδακτικῶν λόγων γίνεται μέ τούς ἑξῆς τρεῖς λόγους:

                              ΜΕΡΟΣ Α’

  1. Ὁ Μέγας Βασίλειος καί ὁ Μόδεστος.
  2. Τό ἀπτόητον τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου.
  3. Ὁ Ἐλεήμων Πατριάρχης.


Εκτύπωση   Email