Μάνης Χρυσόστομος Γ’: «Χρειαζόμεθα ἐπικράτηση τῆς χριστιανικῆς ἀγάπης».

6

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μάνης κ. Χρυσόστομος Γ’ μετέβη σήμερα 21/10/2020 ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς χθεσινῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἀρτεμίου, προστάτου τοῦ Ἀστυνομικοῦ Σώματος στό Ἀστυνομικό Τμῆμα Ἀρεόπολης Μάνης καί τέλεσε τόν Ἁγιασμό πρός ὑγείαν καί θεία βοηθεία τῶν ὑπηρετούντων ἐκεῖ ἀστυνομικῶν.

Μετά τόν Ἁγιασμό ὁ Σεβ. μίλησε πρός τούς ἀστυνομικούς γιά τήν σπουδαία ἀρετή τῆς χριστιανικῆς ἀγάπης. Μεταξύ τῶν ἄλλων εἶπε: «Στήν πανάρχαια ἐρώτηση “τί εἶναι ὁ Θεός;”, ἡ ἀπάντηση εἶναι μία καί μοναδική: “Ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστί” (Α’ Ἰω. δ’, 8). Καί τοῦτο ἀποδεικνύεται ἀπό τήν Δημιουργία τοῦ κόσμου καί τοῦ ἀνθρώπου, ἀπό τήν συνεχή θεία Πρόνοια, ἀπό τήν Ἐνανθρώπιση, τήν Σταύρωση καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, τοῦ Χριστοῦ. Καί τέλος, φανερώνεται ἡ ἀγάπη καί ἀπό τήν Ἐκκλησία, τήν διδάσκουσα καί ποιμαίνουσα, τήν ἁγιάζουσα τόν κόσμο. Ὁ Θεός, λοιπόν, ἔδωσε ἀγάπη καί ζητεῖ ἀγάπη. Τό πνευματικό σύνθημα εἶναι ἡ θεία ἐντολή: “Ἀγαπᾶτε ἀλλήλους” (Ἰω. 15, 34) καί μή λησμονοῦμε ὅτι τό βασικό κριτήριο τῆς Μελλούσης Κρίσεως εἶναι ἡ ἀγάπη (Ματθ. ΚΕ’, 31-46). Ἔπειτα ὁ μέγας Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος τήν λέξη ἀγάπη, εἶναι πολύ χαρακτηριστικό, τήν ἀναφέρει 77 φορές στίς Ἐπιστολές του καί κατ’ ἐξοχήν πλέκει τό Ἐγκώμιον στήν μέγιστη ἀρετή τῆς ἀγάπης, ἐκεῖ στό 13ο κεφάλαιο τῆς πρώτης πρός Κορινθίους ἐπιστολῆς του. Ἀλήθεια, θά πρέπει νά διαβάσουμε τούς στίχους αὐτούς, νά τούς μελετήσουμε, νά στοχαστοῦμε πάνω σ’ αὐτούς καί νά λάβουμε διδαχή συμπεριφορᾶς στή ζωή καί τά ἔργα μας.

Χρειάζεται λοιπόν ἐπικράτηση τῆς χριστιανικῆς ἀγάπης. Αὐτό εἶναι τό γνώρισμα τῶν χριστιανῶν. Ἄν κάτι ἔχει ἀνάγκη ἡ κοινωνία μας εἶναι ἡ ἀγάπη. Αὐτή γράφει τήν ἀληθινή ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας. Τό καλό μένει. Τό καλό μᾶς στεφανώνει. Τό καλό μᾶς ἀνεβάζει. Δῶστε ἀγάπη. Ἀγάπη ἐν δικαιοσύνῃ. Ἀγάπη ἐν ἀληθείᾳ. Ὄχι ψεύτικη, εἰκονική, ὑποκριτική. Ὄχι ἀγαπολογία. Ἀγάπη πραγματικά χριστιανική».

Στή συνέχεια ὁ Σεβ. πρόσφερε μία εἰκόνα τῆς Παναγίας γιά τό Τμῆμα, μία ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ στόν κ. Διοικητή καί ἀπό ἕνα ἡμερολόγιο τοῦ 2021 σ’ ὅλους τούς ἀστυνομικούς.

Παρέστησαν ὁ Δήμαρχος Ἀνατολικής Μάνης κ. Ἀνδρεᾶκος, ὁ Ἀστυνομικός Διευθυντής Λακωνίας κ. Τσιγαρίδης, ὁ Διοικητής τοῦ Α.Τ. Ἀρεόπολης, Υπαστυνόμος Α’ κ. Φλῶρος καί ὁ Διοικητής τῆς Π.Υ. Ἀρεόπολης, Πυραγός κ. Γεωργάκης.


Εκτύπωση   Email