Νέο Βιβλίο τοῦ Σεβασμιωτάτου

Κατ' αὐτάς, ἐξεδόθη ἕνα νέο βιβλίο τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας, ὑπό τόν τίτλον «ΛΟΓΟΙ ΕΙΣ ΕΟΡΤΑΣ ΑΓΙΩΝ», σελίδες 320, ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Ὁ Τόμος αὐτός, περιέχει ἑβδομήντα πέντε (75) λόγους (κηρύγματα), οἱ ὁποίοι ἐκφωνήθηκαν ἀπό τόν Σεβασμιώτατο σέ διάφορες ἑορτές ἁγίων καί σέ διάφορους ἱερούς ναούς ἀνά τήν χώρα μας.

Ἀποτελεῖ ἕνα πολύ χρήσιμο βιβλίο, ὠφέλιμο καί οἰκοδομητικό γιά τήν πνευματική μας ζωή.

Δύνασθε νά τό προμηθευτεῖτε ἀπό τόν Παν. Ἀρχιμ. π. Νήφωνα Καρολεμέα, Γενικό Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας (τηλ.: 27330 22214, εσωτ. 5).


Εκτύπωση   Email