ploigisih3
bottom.png
πρόγνωση καιρού από το weather.gr

1

Ώρες Γραφείων

Δευτέρα - Παρασκευή

08:30 π.μ. - 01:00 μ.μ.

Σάββατο - Κυριακή

Κλειστά

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΣΧΑ

 ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΝΗΣ

Κ.Κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Προς το ευσεβές πλήρωμα της καθ’ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως

 Αδελφοί και συλλειτουργοί και τέκνα εν Χριστώ Αναστάντι αγαπητά

Όλοι οι Ορθόδοξοι πιστοί εορτάζομεν και εφέτος χαρμοσύνως την Ανάστασιν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και θεοτερπώς ψάλλομεν: «Θανάτου εορτάζομεν νέκρωσιν, Άδου τήν καθαίρεσιν, άλλης βιοτής της αιωνίου απαρχήν καί σκιρτώντες υμνούμεν τόν Αίτιον». Τροπάριον του Κανόνος της Αναστάσεως. Και ενώ ημείς, χαρμοσύνως, εορτάζομεν την Ανάστασιν του Κυρίου, ως πραγματικότητα ελπίδος, πέριξ ημών, εις τον κόσμον, ακούομεν τας κραυγάς πολέμων και κλαγγάς όπλων και απειλάς του θανάτου, τας οποίας εκτοξεύουν εκ πολλών σημείων της γης εκείνοι, οι οποίοι πιστεύουν, ότι δύνανται να λύσουν τις διαφορές των ή τα οικονομικά τους συμφέροντα με την ανηλεή θανάτωση των αντιπάλων τους, πράγμα, που αποδεικνύει εκφαντορικά την αδυναμίαν τους. Διότι δια της προκλήσεως του θανάτου των συνανθρώπων, δια της εκδικητικότητας κατά του άλλου, του διαφορετικού δεν βελτιώνεται ο κόσμος, ούτε επιλύονται τα προβλήματα των ανθρώπων. Η παγκόσμια σκηνή με την τραγικότητα της το αποδεικνύει σήμερα περίτρανα. Είναι, άλλωστε, πάγκοινα αποδεκτόν και ιδιαίτερα από τους σκεπτόμενους  σωστά ανθρώπους, κάθε εποχής, ότι το κακόν νικάται δια του αγαθού και ουδέποτε δια του κακού. Το λέει και ο λόγος του Θεού, σαφώς, « Μη νικώ υπό του κακού αλλά νίκα εν τω αγαθώ το κακόν» (Ρωμ. ιβ΄,21)

Δυστυχώς σήμερα μετά τόσους αιώνας πολιτισμού και προόδου της επιστήμης και της τεχνολογίας η μη αναγνώρισις της τιμής και της αξίας του ανθρωπίνου προσώπου και των δικαιωμάτων του, τα προβλήματα οξύνονται με την περιφρόνηση του ανθρωπίνου προσώπου, ως εικόνος αυτού του Θεού.

Αλλά ο Χριστός Ανέστη εκ των νεκρών και απέδειξε την αδυναμίαν του Θανάτου να επικρατήση και να επιφέρη σταθεράν μεταβολήν εις τον κόσμον. Εις τας ζοφεράς ημέρας που ζώμεν έχομεν την τραγικήν αυτήν εικόνα σ΄όλη τη μεγαλοπρέπεια, με την αξιοθρήνητη αυτή κατάσταση των χιλιάδων ξεριζωμένων από τας εστίας των προσφύγων. Αι δημιουργούμεναι δια του θανάτου καταστάσεις είναι αναστρέψιμοι, διότι παρά τα φαινόμενα είναι προσωριναί και δεν έχουν ρίζας και ικμάδα, ενώ αοράτως παρών είναι ο πάντοτε νικήσας τον θάνατον Ιησούς Χριστός.

Ημείς οι έχοντες ελπίδα Αναστάσεως, αφού ανήκομεν στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Αναστάσεως πιστεύομεν, ακραδάντως, ότι το δικαίωμα της ζωής ανήκει σε όλους τους ανθρώπους. Έτσι εξηγείται και η συμπεριφορά μας προς τους πρόσφυγες και τους εμπερίστατους, τους δυσχειμέρους τούτους, δια την ανθρωπότητα, καιρούς. Δι΄ αυτόν τον λόγον εις τον Αναστάντα Χριστόν Τον νικητήν του Θανάτου και, μόνον, ακραδάντως, πιστεύομεν και ελπίζομεν δια την εξόχως ταραγμένην εποχήν μας.

          Αδελφοί μου

Το μήνυμα της Αναστάσεως, η υπέρβασις αυτή της ανθρωπίνης αδυναμίας είναι το κήρυγμα της ζωής, έναντι της φθοράς του κόσμου και της περιπετείας των ανθρωπίνων πραγμάτων, και εις αυτό προσκαλούμεν κάθε συνάνθρωπον, που παραπαίει, τήδε κακείσε, στις διάφορες κοσμοθεωρίες ή και τα ποικίλα ολισθηρά ανθρώπινα κατασκευάσματα τούτων των καιρών. Σ’ αυτό το μήνυμα θα εύρη ο σύγχρονος άνθρωπος την κλαπείσα υπό της ανθρωπίνης συγχύσεως «ελπίδα του κόσμου» την Ανάσταση!

Το μήνυμα της Αναστάσεως στις δύσκολες και αποκαλυπτικές ημέρες μας, αποκτά μία συγκλονιστική επικαιρότητα.

Όχι, λοιπόν, στην ελπίδα, που εμπορεύονται τα κάθε λογής συμφέροντα και οι ιδιοτελείς επιδιώξεις των ανθρώπων, αλλά η ελπίδα του φωτός της αθανασίας, και της οποίας θεματοφύλακας αποβαίνει διαχρονικά το μυστικό Σώμα του Χριστού, η Ορθόδοξος Εκκλησία, που έχομεν την τιμήν να ανήκομεν. Η Εκκλησία της Αναστάσεως!

        Ευχέτης πάντων υμών προς Τον Αναστάντα Χριστόν...

 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΜΑΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

footer

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  • Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου

    Ευσταθίου και Θεοπίστης, Ιλαρίωνος
  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 27 επισκέπτες